KUNSTTRAJECT

Bij Sein Vormgeving vind je individuele begeleiding voor creatieve ondernemers die vrij willen opereren van de reguliere commerciële markt voor de schone kunsten. Kunstenaars die zichzelf en hun manier van leven willen uitdrukken in hun werk en een persoonlijk statement durven maken. Een kunstenaarsstatement dat verwoordt wat belangrijk voor hen is en welke waarden, kwaliteiten en passies zij nastreven.

INDIEN JE VREUGDE WILT VERMENIGVULDIGEN, MOET JE HAAR DELEN

– Pythagoras

KUNSTENAARSSTATEMENT SCHRIJVEN


Waarom maak jij kunst?
Waar sta je als kunstenaar voor?
Wat beeld je uit met je werk?

Op dit soort vragen geef je antwoord tijdens het traject kunstenaarsstatement schrijven. Het statement bekrachtigt jouw kunstpraktijk en geeft aan wat belangrijk voor je is. Je brengt jouw artistieke visie tot uitdrukking, wat helpt om jezelf te ontwikkelen in de richting die je graag gaat en om een plek voor jezelf te creëren in het leven en de kunst.

Wil je ook het verhaal achter jouw werk vertellen, voor op je website, in je portfolio of als muurtekst bij een expositie? Wil je jouw publiek met meer begrip en positieve waardering naar je werk laten kijken? Mail me dan vandaag nog voor het schrijven van je kunstenaarsstatement!

INHOUD TRAJECT
Om tot een artistieke visie te komen is het goed om regelmatig te reflecteren op je werk. Je onderzoekt voortdurend hoe verhaal, beeldtaal en materiaal zich tot elkaar verhouden. Om het dialoog met je werk te vergemakkelijken, word je individueel begeleid in de vorm van werkbesprekingen en interviews. Vragen en antwoorden maken jouw werkproces inzichtelijk en verhelderen de relatie tussen vorm, inhoud en betekenis. Je wordt je bewust van jouw artistieke drijfveren, hoe verschillende bronnen zich in jouw werk manifesteren en in welke betrekking jouw werk tot de wereld staat. Aan de hand van een aantal richtlijnen zet je de verworven inzichten, betekenissen en verbanden met betrekking tot je beeldend werk op papier.

VERLOOP TRAJECT
Het traject bestaat uit een (gratis en vrijblijvend) kennismakingsgesprek en 6 werkbesprekingen c.q. interviews van 1 uur, die waar mogelijk plaatshebben in je eigen atelier. Elk vraaggesprek belicht een ander aspect. Na afloop heb je voldoende bagage om jouw artistieke visie te formuleren en in een volledige verklaring samen te vatten. In een aanvullend begeleidingsgesprek bespreken we je statement en ontvang je feedback op de onderdelen waarin je jezelf verder kunt verdiepen. Nadien evalueren we het statement en wordt het traject afgerond. Al naargelang jouw praktijk en activiteiten wordt het traject verdeeld over een periode van 8 weken of meer.

LOCATIE (wanneer niet in eigen atelier)
Sein Vormgeving
Hooisteeg 4
5141 KH Waalwijk
06-21858387 (Nicolette Peters)

KOSTEN
Voor deelname aan het traject betaal je € 330,-. Dit is inclusief koffie, thee en persoonlijke begeleiding door beeldend kunstenaar Nicolette Peters. BTW en eventuele reiskosten en reistijd zijn hier niet bij inbegrepen.

DEELNAME
Kunstenaarsstatement schrijven is een traject voor creatieve ondernemers die vrij willen opereren van de reguliere commerciële markt voor de schone kunsten. Kunstenaars die zichzelf en hun manier van leven willen uitdrukken in hun werk en een persoonlijk statement durven maken. Om je aan te melden voor dit traject stuur je me een persoonlijk bericht per mail. Vermeld daarin je naam, adres en woonplaats en de kunstvorm(en) waarin je je uit. Vul dit aan met een korte motivatie voor je deelname. Je wordt dan uitgenodigd voor het kennismakingsgesprek, waarin we, in goed overleg, het traject zullen inplannen.

WAAROM

Je bent kunstenaar, je weet wat je maakt en hoe het tot stand komt. Maar hoe leg je aan de kijker uit waarom je doet wat je doet? Vertellen over je werk is soms lastig, toch is het een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Een krachtig en congruent verhaal geeft niet alleen meer richting aan je maakproces, zo’n inhoudelijke bijlage biedt een wezenlijke en integere introductie tot je werk.

Het schrijven van mijn eigen statement heeft mijn kritisch bewustzijn aangescherpt en mijn blik verruimd. De vreugde die daaruit voortvloeit wil ik delen, met jou, zodat ook jij je diepgaand kunt verbinden met jezelf, je werk én je publiek.

-x-
NICOLETTE